«
»

Tegevuskava

Vaimse Tervise Päevakeskuse kava

 august 2017

Esmaspäev
 
 9 - 11  PILLIÕPE (INDIVIDUAALNE)
10 - 15 AVATUD ATELJEE
10 - 15  JÕUSAAL

                                           

                                                                              
Teisipäev

 
10 - 15  AVATUD ATELJEE
10 - 15  JÕUSAAL
12 - 14  LAULMINE
14 - 15  JOOGA
15 - 17  BIBLIOTERAAPIA 
15.08 kell 11.00
Avatud ateljees õpituba "Ma ise ilutegija"

  

 
Kolmapäev

 

 9 - 11  PILLIÕPE (INDIVIDUAALNE)
10 - 15  AVATUD ATELJEE
10 - 15  JÕUSAAL

 
 
Neljapäev 

10 - 15  AVATUD ATELJEE
10 - 15  JÕUSAAL 
 
Reede

 
10 - 14  VABA AJA TEGEMISED  


 
1x kuusTERVISEPÄEV-spaakülastus
1x kuus Suhtlusring (poliitika, reisimine, tervislik toitumine jne)
või õpituba Avatud ateljees "Ma ise ilutegija"

Lisategevusena toimuvad tugitegevused individuaalselt kliendiga: motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine.
 

Registreeru reisile
09.09 - 17.09.2017     8 päeva - 284 €
Kopenhaagen-Fyni saar-Odense-Bremen-Hamburg-Lübeck-Wismar-Rostocck-Berliin 

 

E-post: viljandimaasingel@gmail.com
Teenustele saamine

Igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele suunatakse nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel.
Kui inimesel on enne 01.01.2016 koostatud kehtiv rehabilitatsiooniplaan, on tal õigus eelpool nimetatud teenuseid saada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuid juhul, kui need teenused on rehabilitatsiooniplaanis märgitud vajalike teenustena.

Alates 01.01.2016 saab inimese suunata eespool nimetatud teenustele psühhiaatri hinnangu alusel, rehabilitatsiooniplaani ei ole enam vaja koostada.

Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata

*riigiportaalis www.eesti.ee
*e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
*posti teel

 Taotluse täimiseks võid pöörduda ka
*SKA Viljandimaa juhtumikorraldaja poole (Vabaduse plats 6, Viljandi)
*MTÜ Viljandimaa Singel töötajate poole (Posti 17, Viljandi)

Erihoolekandeteenuse taotluse menetlemine võtab aega kuni 15 tööpäeva.

Juhtumikorraldaja hindab inimese erihoolekandeteenuse vajadust ning väljastab teenusele suunamiseks nii erihoolekandeteenuse osutamise otsuse kui ka suunamisotsuse.
Pärast suunamisotsuse väljastamist peab inimene pöörduma  soovitud teenuseosutaja poole kokkulepitud tähtpäevast arvates hiljemalt 3 päeva jooksul.