«
»

Tegevuskava

Vaimse Tervise Päevakeskuse kava

 mai 2017

Esmaspäev
 
 9 - 11  PILLIÕPE (INDIVIDUAALNE)
10 - 15 AVATUD ATELJEE
10 - 15  JÕUSAAL
16 - 19  TANTS 

                                           

                                                                              
Teisipäev

 
10 - 15  AVATUD ATELJEE
10 - 15  JÕUSAAL
12 - 14  LAULMINE
14 - 15  JOOGA
15 - 17  OSAVAD KÄED
15 - 17  BIBLIOTERAAPIA 


 09.05
kell 15.30 toimub biblioteraapiaringi ürituse raames silmaringi avardav jalutuskäik Ordensburg Fellini ehk Viljandi ordulinnuse varemetes.
Giidiks on Viljandi muuseumi teadusdirektor
Ain-Andris Vislapuu

23.05 
kell 10.00 algab õppereis marsruudil alpakakasvatustalu "Wile Alpaca Farm"  Poaka külas Türi vallas - Paide Püha Risti kirik-Imavere kõrtsis lõuna- Eesti Piimandusmuuseum Imaveres 
 
Kolmapäev

 

 9 - 11  PILLIÕPE (INDIVIDUAALNE)
10 - 15  AVATUD ATELJEE
10 - 15  JÕUSAAL
15 - 17  OSAVAD KÄED
16 - 18  DRAAMA
16 - 19  FOTO, VIDEO, AUDIO

 
03.05
kell 15.30 toimub draamaringi ürituse raames silmaringi avardav loeng "Pärimusmuusika. Laulumängud".
Lektor Kairi Leivo, kes diplomaadina elanud maailma eri paigus, arendab meie rahvakultuuri, korraldab köögiseminare ja laulab folkansamblis "Naised Köögis"
 
Neljapäev 

10 - 15  AVATUD ATELJEE
10 - 15  JÕUSAAL
15 - 17  OSAVAD KÄED


 
11.05
kell 15.00 avatud ateljees töötuba
"Ma ise ilutegija" (Emadepäev)
 
Reede

 
10 - 14  VABA AJA TEGEMISED  


 
1x kuusTERVISEPÄEV-spaakülastus
1x kuus Suhtlusring (poliitika, reisimine, tervislik toitumine jne)
või õpituba Avatud ateljees "Ma ise ilutegija"

Lisategevusena toimuvad tugitegevused individuaalselt kliendiga: motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine.
 
Registreeru reisile
09. - 17.09.2017     8 päeva - 284 €
Kopenhaagen-Fyni saar-Odense-Bremen-Hamburg-Lübeck-Wismar-Rostocck-Berliin 

 

E-post: viljandimaasingel@gmail.com
Teenustele saamine

Igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele suunatakse nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel.
Kui inimesel on enne 01.01.2016 koostatud kehtiv rehabilitatsiooniplaan, on tal õigus eelpool nimetatud teenuseid saada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuid juhul, kui need teenused on rehabilitatsiooniplaanis märgitud vajalike teenustena.

Alates 01.01.2016 saab inimese suunata eespool nimetatud teenustele psühhiaatri hinnangu alusel, rehabilitatsiooniplaani ei ole enam vaja koostada.

Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata

*riigiportaalis www.eesti.ee
*e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
*posti teel

 Taotluse täimiseks võid pöörduda ka
*SKA Viljandimaa juhtumikorraldaja poole (Vabaduse plats 6, Viljandi)
*MTÜ Viljandimaa Singel töötajate poole (Posti 17, Viljandi)

Erihoolekandeteenuse taotluse menetlemine võtab aega kuni 15 tööpäeva.

Juhtumikorraldaja hindab inimese erihoolekandeteenuse vajadust ning väljastab teenusele suunamiseks nii erihoolekandeteenuse osutamise otsuse kui ka suunamisotsuse.
Pärast suunamisotsuse väljastamist peab inimene pöörduma  soovitud teenuseosutaja poole kokkulepitud tähtpäevast arvates hiljemalt 3 päeva jooksul.