«
»

Tegevuskava


 

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel
Vaimse Tervise Päevakeskuse kava

viljandimaasingel@gmail.com
433 4266, 5373 0089

 

mai 2018
 

Esmaspäev


 
  9-11 PILLIõpe          
10-15 Avatud Ateljee
10-15 TERVISEsaal
16 BIBLIOteraapia
16-19 TANTS
 

                    
Teisipäev


 
10-15 Avatud Ateljee
10-15 TERVISEsaal

 
08.05 kell 15.00
Dr, Juuli loeng " Mehe tervis" 

kell 15 
Avatud ateljees

kunstkäsitöö õpituba-
Eve Mets
Kolmapäev


 
 
9-11 PILLIõpe
10-15 Avatud Ateljee
10-15 TERVISEsaal
16-19 FOTO, VIDEO, AUDIO
09.05 kell 13.00
Külalised Saaremaalt 

kell 15 
Avatud ateljees
kunstkäsitöö õpituba-
Eve Mets
Neljapäev


 

10-15 Avatud  Ateljee
10-15 TERVISEsaal
10-12 MUUSIKAteraapia
14-16 LAULMINE
16-17 MUUSIKAteraapia

 
03.05 kell 12.00
õppereis endisesse Tarvastu kihelkonda


kell 10.30
Jõusaalitreening
treener RUTH VAAR
Reede


 
10-14 VABA AJA             TEGEMISED     
1 xkuus
spaakülastus-
Väljasõit 12.30Posti 17 
 1xkuus Suhtlusring (poliitika, reisimine, tervislik toitumine jne)
või õpituba Avatud ateljees ("Ma ise ilutegija", "Osavad käed") 
VAIMUPUU fotokonkurss 2018-
Minu Eesti

pühendatud meie kodumaa 100.sünnipäevale. Pildistada võib kõike, mis seostub Eestiga- loodust, asju, inimesi.
Võistlustööd jpeg-formaadis saada e-posti aadressil
fotokonkurss@vaimupuu.ee

hiljemalt 1.oktoobriks 2018
Fotole lisaks on vaja märkida
*foto pealkiri
*MTÜ Viljandimaa Singel
*autori nimi ja vanus
*paari lausega foto sündimise lugu ja taust03.05 kell 12.00 Väljasõit õppereisile endisesse Tarvastu kihelkonda (kultuuri ja ajalooga seotud paigad)
spetsiaalselt ainult meestele 8. mail kell15
loeng"Mehe tervis"
lektor uroloog
Dr Tõnu Juul, kes modereerib ka vestlusringi "Mehed meestega meestest"

Huvireis -Võrtsjärv ja tema ümbrus 
13.06 kell10.00 

(purjetame kalepaadiga, maitseme kalaroogi, külastame Järvemuuseumi ja Rannu Püha Martini kirikut)-15 €

 Kruiis- Gotland-
ajalooline pärl Läänemeres
5.08-7.08.2018 - 165€

 Bussireis 
Lõuna-Poolasse ja Slovakkiasse
29.08.-04.09.2018- 7päeva
 täpsemalt -www.abz.ee

   PAKUME
Individuaalset tuge ja nõustamist

 igapäevase eluga toimetulekul, erinevate toimingute sooritamisest isiksusliketeemade läbiarutamiseni. Pakume individuaalset nõustamist ka lähedastele ja pereliikmetele
Teraapiagruppe
 Biblioteraapia
Muusikateraapia
Tantsuteraapia
Kunstiline käeline tegevus visuaalkunstiteraapia võtteid kasutades
 
Huviringe, mis on üles ehitatud teraapiatöö põhimõtetel
Avatud ateljee (käeline loovtegevus)
Draamaring
Fotoring
Pilliring

Lauluring                                                                                                                                                                                                
Tantsuring

Õppegruppe                                                                                                                                                                                  
Tervislik liikumine
Meesteklubi
Arvuti
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Teenustele saamine

Igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele suunatakse nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel.
Kui inimesel on enne 01.01.2016 koostatud kehtiv rehabilitatsiooniplaan, on tal õigus eelpool nimetatud teenuseid saada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuid juhul, kui need teenused on rehabilitatsiooniplaanis märgitud vajalike teenustena.

Alates 01.01.2016 saab inimese suunata eespool nimetatud teenustele psühhiaatri hinnangu alusel, rehabilitatsiooniplaani ei ole enam vaja koostada.

Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata

*riigiportaalis www.eesti.ee
*e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
*posti teel

 Taotluse täimiseks võid pöörduda ka
*SKA Viljandimaa juhtumikorraldaja poole (Vabaduse plats 6, Viljandi)
*MTÜ Viljandimaa Singel töötajate poole (Posti 17, Viljandi)

Erihoolekandeteenuse taotluse menetlemine võtab aega kuni 15 tööpäeva.

Juhtumikorraldaja hindab inimese erihoolekandeteenuse vajadust ning väljastab teenusele suunamiseks nii erihoolekandeteenuse osutamise otsuse kui ka suunamisotsuse.
Pärast suunamisotsuse väljastamist peab inimene pöörduma  soovitud teenuseosutaja poole kokkulepitud tähtpäevast arvates hiljemalt 3 päeva jooksul.